Personuppgifter
Namn
Hörnfeldt, Hans-erik
Personnummer
19470403-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot vapenlagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.