Personuppgifter
Namn
Thunström, Hans Ingvar
Personnummer
19440311-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Egenmäktigt förfarande, hemfridsbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Egenmäktigt förfarande, förolämpning, hets mot folkgrupp
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Försök till misshande lutomhus motkvinna18 åreläldre,är/har varit bekanta genom annan slags relation
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
övergrepp i rättssak
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.