Personuppgifter
Namn
Johansson, Hans Evert
Personnummer
19411219-XXXX
Ålder
81 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, olovlig körning, grovt brott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.