Personuppgifter
Namn
Nilzén, Hans Eddy
Personnummer
19500410-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hot mot tjänsteman, narkotikabrott, våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.