Personuppgifter
Namn
Gürsac, Hanna
Personnummer
19430201-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grovt vapenbrott
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.