Personuppgifter
Namn
Rosdahl, Gustav Tore
Personnummer
19460906-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel, ringa brott
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.