Personuppgifter
Namn
Kejler Kullberg, Gunilla Maj Birgitta
Personnummer
19460520-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grov misshandel, grov stöld
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.