Personuppgifter
Namn
Lindberg Nyström, Gun Margareta
Personnummer
19450107-XXXX
Ålder
78 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel, ringa brott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.