Personuppgifter
Namn
Holmerfelt, Gun Birgitta
Personnummer
19430324-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot trafikförordningen, olovlig körning
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.