Personuppgifter
Namn
Skytt, Göta Christina
Personnummer
19490802-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till mord
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.