Personuppgifter
Namn
Lasson, Gertie Margareta Anita
Personnummer
19411107-XXXX
Ålder
81 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot fordonsförordningen, smitning från trafikolycksplats
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.