Personuppgifter
Namn
Ingerlund, Folke Bertil
Personnummer
19421103-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Bokföringsbrott, brott mot aktiebolagslagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.