Personuppgifter
Namn
Simons Yazdanyar, Fatemeh
Personnummer
19500119-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Skadegörelse (på motorfordon, ej genom brand)
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.