Personuppgifter
Namn
Packalen, Esko Eero
Personnummer
19500516-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.