Personuppgifter
Namn
Eriksson, Ernst Torbjörn
Personnummer
19490406-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Djurplågeri
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.