Personuppgifter
Namn
Gruvris, Erik Sune
Personnummer
19360504-XXXX
Ålder
86 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot trafikförordningen, hastighetsöverträdelse
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.