Personuppgifter
Namn
Carlman, Erik Magnus
Personnummer
19440117-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Barnpornografibrott, internetrelaterat
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.