Personuppgifter
Namn
Mattsson, Emmy Marianne
Personnummer
19461226-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot djurskyddslagen, brott mot djurskyddslagen, 3§ tillsyn
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.