Personuppgifter
Namn
Weldessilasie, Embaye Fesshaye
Personnummer
19501004-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olovlig körning, vårdslöshet i trafik
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.