Personuppgifter
Namn
Karlsson, Elsa Majken Ingeborg
Personnummer
19380410-XXXX
Ålder
84 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.