Personuppgifter
Namn
åberg, Carl-olof Arne
Personnummer
19510608-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.