Personuppgifter
Namn
Sonesson, Carl Gustaf Ingmar
Personnummer
19480127-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olaga hot, Överträdelse av kontaktförbud, Misshandel
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.