Personuppgifter
Namn
Torfve, Bror Valter
Personnummer
19430916-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot vapenlagen, vapenbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.