Personuppgifter
Namn
Jönsson, Bror Arnold
Personnummer
19370703-XXXX
Ålder
85 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hot mot tjänsteman
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.