Personuppgifter
Namn
Masri, Bouraoui
Personnummer
19500908-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olovlig körning
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Grovt olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Ringa narkotikabrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.