Personuppgifter
Namn
Svärm, Bo Tommy
Personnummer
19510606-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Penningtvättsbrott, grovt brott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.