Personuppgifter
Namn
Florin, Bo Kurt
Personnummer
19470101-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olovlig befattning med smuggelgods, vapen, vapenbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.