Personuppgifter
Namn
Nilsson, Bo Krister
Personnummer
19440504-XXXX
Ålder
78 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vapenbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.