Personuppgifter
Namn
Ekelund, Bo Helge Ingvar
Personnummer
19460306-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hets mot folkgrupp
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.