Personuppgifter
Namn
Eriksson, Bo Håkan
Personnummer
19480927-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grov oredlighet mot borgenärer
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.