Personuppgifter
Namn
Högfors, Bo Georg
Personnummer
19470820-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ofredande
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Misshandel, ringa brott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
överträdelse av kontaktförbud
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.