Personuppgifter
Namn
Rosengren, Bo Einar
Personnummer
19380501-XXXX
Ålder
84 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot vapenlagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.