Personuppgifter
Namn
Törnbom, Björn Lennart
Personnummer
19510405-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till våld mot tjänsteman, olaga hot, våldsamt motstånd
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.