Personuppgifter
Namn
Ahlén, Björn Elof
Personnummer
19510717-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brukat mobiltelefon vid framförande av motordrivet fordon.
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Hastighetsöverträdelser på väg
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.