Personuppgifter
Namn
Lindberg, Birgitta Lione
Personnummer
19430724-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel, ofredande
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.