Personuppgifter
Namn
Sohlan, Birgit Agneta
Personnummer
19481125-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
överträdelse av myndighets bud
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.