Personuppgifter
Namn
Sulling, Bertil Robert Sigfrid
Personnummer
19490511-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ringa stöld
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olovlig körning, grovt brott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.