Personuppgifter
Namn
Lundqvist, Berth Olof
Personnummer
19471107-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vapenbrott
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.