Personuppgifter
Namn
Berntsson, Bernt Olof
Personnummer
19501203-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grov misshandel, sexuellt ofredande
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.