Personuppgifter
Namn
Johansson, Bernt Arne
Personnummer
19490718-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot aktiebolagslagen 8 kap 12 §., mened
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.