Personuppgifter
Namn
Fransson, Berit Gunilla
Personnummer
19450925-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grov förskingring alternativt förskingring alternativt grov trolöshet mot huvudman.
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.