Personuppgifter
Namn
Karlsson, Bengt Sture
Personnummer
19500731-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Smitning från trafikolycksplats
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.