Personuppgifter
Namn
Nilsson, Bengt Olof
Personnummer
19481213-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri, smitning från trafikolycksplats
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.