Personuppgifter
Namn
Karlsson, Bengt Gunnar
Personnummer
19450123-XXXX
Ålder
78 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till misshandel, misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.