Personuppgifter
Namn
Karlsson, August Allan
Personnummer
19281119-XXXX
Ålder
94 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hastighetsöverträdelse på väg
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.