Personuppgifter
Namn
Suliman, Atif
Personnummer
19410104-XXXX
Ålder
82 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ringa stöld
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.