Personuppgifter
Namn
Frisén, Asta Gunnel Ing-marie
Personnummer
19500121-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ringa stöld
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Ringa stöld
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.