Personuppgifter
Namn
Magnusson, Arne Per-olof
Personnummer
19470327-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Djurplågeri
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.