Personuppgifter
Namn
Bild, Anders Lennart Johnny
Personnummer
19461126-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vapenbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.