Personuppgifter
Namn
Kalin, Anders
Personnummer
19401115-XXXX
Ålder
82 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.